FUTUREPROOF ORGANIZATIONS - DIGITAL TRANSFORMATION

A Future Proof Organisation címet azok a vállalatok nyerhetik el, akik velünk együtt abban hisznek, hogy a jövő szervezeteit a technológia és az ember kooperációja teszi igazán sikeressé. Ennek szellemében a digitális transzformációt egyaránt kezelik az IT/Technológia, a szervezeti és működési keretek, az üzleti modellek, az adatalapú döntéshozás, a szükséges készségek fejlesztése és az agilis szervezeti kultúra kialakításának szintjén. A pályázóktól azt kérjük, hogy storytelling szemléletben mutassák be, mit és hogyan tettek, és tesznek még a digitális transzformáció útján. Pályázni nem csak „befejezett” transzformációval lehet!
 • Digitális eszközök használata
 • Fenntarthatóság
 • Innováció
 • Szinergiák kiaknázása, employee engagement
 • Adatvezéreltség
 1. A lenti 5 tényező mentén best practice-k és evidenciák, eredmények bemutatása (hogyan mérik, milyen külső/belső felhasználói visszajelzésekkel dolgoznak)
 2. Az 5 tényező:
  • Digitális munkakörnyezet
  • Munkavállalói élmény
  • Üzleti hatás
  • Agilis működés
  • Adatalapú döntéshozás
 1. Gondolatindító témakörök a tényezőkön belül:
  • Digitális munkakörnyezet: pl. eszközök, együttműködési felületek, saját alkalmazások
  • Munkavállalói élmény: pl. digitális készségek fejlesztése, felhatalmazás, bevonás
  • Üzleti hatás: pl. innovativitás és kísérletezés ösztönzése, működési hatékonyság, ügyfélközpontúság
  • Agilis működés: pl. szervezeti struktúra, definiált változási modell, alternatív munkavégzési formák, ökoszisztéma
  • Adatalapú döntéshozás: pl. dashboard-ok használata, algoritmusok/AI használata, döntéshozatali folyamatok, tudatos adatvagyon-gazdálkodás

4. Témakörönként maximum 3 slide terjedelmet várunk egy pályázaton belül

A kategória támogatója: