Nevezési feltételek és nyilatkozat

A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem: alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti.

 

Nyilatkozom, hogy a pályázat elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem. Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná.

 

Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

 

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a zsűrizési folyamat során a HRBEST zsűritagjai a nevezett kategóriából átsorolják másik kategóriába, melyről a HRBEST szervezői a nevezés során megadott e-mail címen értesítsenek.

 

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet a HRBEST versenyhez kapcsolódó rendezvényeken (díjátadó, HR Fest) bemutassák.

 

Hozzájárulok, hogy a HRBEST szervezője (Participatio Kft.) a pályaművet szerkesztett formában a HRBEST oldalán, regisztrációhoz kötött felületen közzétegye.

 

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a HRBEST archívumában marad. A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

 

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.

 

A HRBEST adatkezelési tájékoztatóját itt tudja elolvasni >>>